In de Drakenvallei in de Karpaten, Valea Draganului, is een kampgebouw opgericht door de stichting EMR (Emmanuel Ministries Romania).
 
Dominee Cornel Fedor is eind jaren negentig gestart onder de allerarmste zigeuners in de omgeving van Cluj-Napoca. De Heere heeft zijn werk gezegend; ondertussen zijn er al zeven verschillende gemeenten ontstaan waar het evangelie van onze God mag klinken.
Dit kamphuis is gebouwd met de hulp van vele sponsors en is al ver gevorderd. Het casco staat en op de begane grond kun je ontspannen in de grote zaal en is er een professionele keuken volgens EU-normen gerealiseerd. Op de 1ste verdieping zijn de slaapzalen gerealiseerd en volledig ingericht. De 2de verdieping en de zolder liggen nog braak. 
 
Sinds Roemenië bij de EU is aangesloten, worden voor het bezitten van zo'n huis regels en normen gesteld. Ieder jaar moet dominee Cornel Fedor aantonen dat het kamphuis aan de regels en normen gaat voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou het mogelijk zijn dat dominee Fedor het huis niet meer mag gebruiken voor de kinderkampen. Dit willen we met zijn allen voorkomen. Maar daar hebben we hulp bij nodig.
 
WERKVAKANTIE
  
De komende zomer gaat een groep van 40 vrijwilligers naar het kamphuis met als belangrijkste doel stromend water in het huis te krijgen en het afvalwater volgens de EU-normen te verwerken. Concreet betekent dit dat via een waterput het water het huis in gebracht moet worden en er van het sanitair gebruik gemaakt kan gaan worden. Nu moet nog worden gedoucht in houten hokjes met koud water, of met water uit de beek!
 
Vervolgens moet het rioolwater afgevoerd worden via een septictank. Ook deze zal aangelegd worden met de nodige afvoeren via een drainage systeem.
 
Het huis is groot en dient goed geïsoleerd te worden. Daarom zal er een werkploeg aan de slag gaan met het isoleren van de vloeren en de plafonds. Daarvoor dient al de elektra te zijn aangelegd. Dit zal worden aangelegd op de 2de verdieping en de zolder.
 
Een andere werkploeg gaat een betonnen brug bouwen over de rivier zodat er een duurzame, stevige verbinding komt tussen de hoofdweg en het stuk land van dominee Fedor wat gescheiden wordt door een rivier. Momenteel ligt er een smal en gammel, zelf getimmerd houten bruggetje waar de kinderen overheen moeten lopen.
 
Op dit terrein, ca. 5 ha. groot, staan naast het hoofdgebouw ook enkele blokhutten.

Toiletten (nu nog)

Afbeelding invoegen

  Rivierovergang (nu nog)

Afbeelding invoegen

  Badruimte

Badruimte

Grootse plannen dus!  

Het totale project is begroot op: 10.500 Euro t.w.:

1. Dicht maken en aftimmeren zolder, de planken zijn reeds aanwezig maar moeten eerst op dikte worden geschaafd 500,00
2. Elektra aanleggen op de bovenverdieping 1000,00
3. Sanitair installeren, kranen, douchestangen, afvoeren aansluiten e.d. 3000,00
4. Rioolafvoer via een septictank aanleggen, omdat in deze vallei geen riolering aanwezig is 3000,00
5. Brug over de rivier bouwen, is door de overheid verplicht gesteld. Nu moet je nog met de auto door de rivier rijden 3000,00
 
 
Enthousiaste mensen die mee willen helpen met een financiële bijdrage? Graag. 
U kunt dit project sponsoren door uw bijdrage te storten op onze bankrekening met vermelding van: Roemeniëreis Sliedrecht
Alvast bedankt voor uw bijdrage.