Geef kinderen weer hoop!

De doelstelling van dit project 'vriendencentrum' is om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te helpen vergroten en om verantwoordelijke volwassenen te worden in de samenleving. Om God te leren kennen en Hem in alles te erkennen.


Selectiecriteria

Voor kinderen

 • leeftijd tussen 7 en 15 jaar
 • wonen in Cluj-Napoca
 • komen uit eenoudergezinnen
 • kinderen leven in gevaarlijke omstandigheden in termen van ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en/of sociale problemen
 • kind wil door het project geholpen worden

Voor mentoren

 • studenten of afgestudeerden op de middelbare school
 • bereid tot ongeveer 3 uur per week door te brengen met het kind voor een jaar
 • bereid om deel te namen aan de maandelijkse vergaderingen voor evaluatie en andere mentoren
 • bereid om een persoon met invloed in het leven van een kind te zijn
 • bewogen te zijn met het kind
 • een relatie met God hebben

 

 


Activiteiten

- Een-op-een relatie tussen mentor en kind: 

 • helpen bij de voorbereiding van schooltaken
 • spelletjes
 • bezoeken musea, parken en diverse nieuwe plaatsen voor de kinderen
 • filmvoorstellingen, optredens, tentoonstellingen, enz.
 • Groepsactiviteiten gericht op ontwikkeling van de persoonlijkheid
 • Excursies
 • Kampen
Via scholen, waar ook preventieve voorlichting wordt gegeven, komen deze kinderen bij het vriendencentrum terecht.

Momenteel kan dit vriendencentrum ongeveer 30 jongeren per jaar helpen. De subsidie die ze krijgen is niet meer dan ca. 10% van de kosten, de rest moet komen van sponsors en giften.

Wij als werkgroep ondersteunen dit project met een jaarlijkse bijdrage van 5000,00 euro

Wilt u ook dit project ondersteunen dan kunt u uw gaven overmaken op onze rekening met de vermelding van 'Mentor Project'

Voor 7,50 euro per maand steunt u voor 50% een mentor-relatie (voedsel en schoolbenodigdheden e.d.)
Voor 15,00 euro per maand steunt u voor 100% de mentor-relatie
Voor 25,00 euro per maand steunt u voor 100% de mentor-relatie en educatieve activiteiten.
 
Hieronder staan een aantal nieuwsbrieven van het mentorproject in en rond de stad Cluj:
  Oktober_-_December_2015.pdf
 
  los van Pata Rat FCA.pdf