Op de sub pagina's kunt u alles vinden over onze stichting.

Wilt u ons steunen dan kunt u uw giften overmaken naar onze bankrekening hiernaast.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Reisverslagen

Van onze werkbezoeken worden reisverslagen gemaakt. Wij hebben deze op de site geplaatst om u een indruk te geven van onze ontmoetingen en belevenissen. Wij hopen dat met het lezen van deze verslagen uw interesse is gewekt en graag uw bijdrage wilt leveren om deze arme mensen een beter bestaan te geven.

Subpagina's: